Hibás objektum

Tevékenység

Tudás alapú szolgáltatások egy helyen a fenntartható fejlődés szolgálatában

Az egyesület feladatának tekinti a fenntartható vidékfejlesztést, területfejlesztést és az ezekkel kapcsolatos ismeretterjesztést.

Az egyesület kutatás-fejlesztési feladatokat vállal megújuló energiagazdálkodás területén, amelyhez kapcsolódóan hazánkban egyedülálló komplex megújuló energetikai laboratóriumot alakít ki.

Az egyesület részt vállal céljaihoz kapcsolható jogszabálytervezetek, koncepciók, projekttervek véleményezésében, előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben szükség esetén új jogszabályok és közigazgatási intézkedések és döntések meghozatalát is kezdeményezi. Véleményt nyilvánít az egyesületi célokkal kapcsolatos jogalkotói és jogalkalmazói tevékenységről.

Az egyesület működési területén feltárja a fenntartható fejlesztéssel kapcsolatos szükségleteket, elemzi és összesíti azokat, illetve elősegíti különböző sikeres szolgáltatási és energiagazdálkodási modellek, pilot-projektek, innovatív kezdeményezések térnyerését, elterjesztését.

Az egyesület előadásokat, szakmai összejöveteleket, konferenciákat szervez, tanulmányokat készít és készíttet, terjeszt kiemelten az Európai Unió tagországain belül, illetve partnerei részvételével.

Az egyesület együttműködik területének állami, társadalmi és gazdasági szerveivel. Az egyesület együttműködik továbbá bármely civil és nem civil partnerrel, amennyiben ez a partnerség az egyesületet céljainak elérésében érdemi módon segíti.

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban meghatározott keretek között - nemzetközi tevékenységet is folytathat.

Az egyesület céljai gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében az egyesület - kiegészítő jelleggel - gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot létesíthet, magán- illetőleg jogi személyekkel, jogi személyiséggel rendelkező vagy anélküli gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet.

Az egyesület működése, szolgáltatásai és beszámolói nyilvánosságát szórólapokon, plakátokon, egyéb sajtótermékekben illetve az interneten keresztül biztosítja.

Az egyesület közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait az egyesület tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti, működése nyilvános.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.