Bemutatkozás

A Fenntartható Fejlődésért Egyesület 2006- ban alakult meg, azzal a céllal, hogy a környezetvédelmet, kiemelten a megújuló energiaforrásokat és technológiáit és a fenntartható fejlődést megismertesse és elterjessze hazánkban.

Az egyesület fő célja a környezetvédelem, mint közhasznú tevékenység megismertetése, különös tekintettel a fenntartható fejlődésre és az energiagazdálkodás új alapokra helyezésének elősegítésére, a megújuló energia különféle típusai használatának elterjesztésére, a külföldi, elsősorban európai tapasztalatok és best practice átvételére.

Az egyesület fő céljával összhangban kiemelt figyelmet fordít a magyar táji környezet megóvására, megőrzésére, a vidéki lakosság életfeltételeinek javítására, a falusi életforma és a vidék környezeti értékeinek megtartására, a környezetbarát és tájbarát energiarendszerek lehetőségeinek feltárására, megismertetésére, kialakításuk elősegítésére, terjesztésére.