2011. október 1-2. – Szlovén és zalai civil szervezetek látogatása (2011-12-01 - )

2011. október 12-én a nagykanizsai Zöld Energia Központ volt a házigazdája a Zalai Falvakért Egyesület által szervezett Bilaterális Workshopnak, amely a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében támogatott Women & Youth című projekten belül került megrendezésre, és amelynek lebonyolítója az Egyesületünk volt.

A jelen projekt célja olyan, a jelenlegihez képes új eljárás kidolgozása, mely faapríték és egyéb szemes termék szárítására elvben egyaránt alkalmazható, de a faaprítékra optimalizálva ez a feladat energiatakarékosan, környezetkímélően oldható meg, vagyis a kutató-fejlesztő munka tárgya egy, a jelenleginél energiatakarékosabb és klímabarát faapríték-szárító berendezés kifejlesztése, szabadalmaztatása.

A berendezés lényege egy hőszigetelt, zárt szárítókamra, melyben a faapríték halmazon keresztül szárító levegő áramlik. Ahhoz, hogy egy jól működő szárítót kapjunk, több szimulációt is el kellett végeznünk. Mivel jelenleg a piacon nincs erre a feladatra kidolgozott eljárás, szimulálnunk kellett, hogyan is fog a szárító levegő áramolni magában a szárítandó anyagban, hogyan kell kialakítani a szárítókamrát, hogy az anyag megfelelően száradjon, és ne alakuljanak ki kevésbé száradt területek, gócpontok.

A közeljövőben várhatóan egyre nagyobb mértékben terjedni fog a biomassza tüzelés, de nincs megoldva a tüzelőanyagok gyors szárításának lehetősége. Mivel az eljárás teljesen újszerű, ezért célszerű volt a laboratóriumi és telepi kísérletekkel előkészíteni a feladatot.

Ennek érdekében modell kísérletet alakítottunk ki, amelyben két szárítókamrát és két technológiai változatot hoztunk létre, hogy a fejlesztés leghatékonyabb technikát és technológiát alkossa meg.

A kapott támogatás lehetőséget adott arra, hogy a megújuló energiák előállításánál is a fenntarthatóságot és gazdaságosságot tartsuk szem előtt. A kidolgozott modell lehetővé teszi, hogy maga a pellet előállítása, ezen belül is a fűrészpor szárítása is minél gazdaságosabb legyen, aminek az eredménye a még inkább tiszta és kiváló fűtőértékű pellet. Az eredményes tesztelést követően várhatóan a prototípust is felépítjük más pályázati forrás bevonásával. Az elv a technológia továbbfejlesztésével nem csak a faapríték szárítására, hanem a szemes terményeknél is alkalmazható lesz, így mind a piaci lehetőségei, mind a környezetvédelmi jelentősége is nagy.

A projektnek már van folytatása is, a Fenntartható Fejlődésért Egyesület a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kiírására pályázott biolabor kialakítására központjában, amelyet meg is nyert. A projekt célja a jelen projektben ismertetett olyan korszerű és versenyképes biomassza kutató laboratórium fejlesztése, amely egyedülálló Magyarországon a biomassza alapanyagok és a hozzájuk kapcsolódó energetikai rendszerek vizsgálata, elemzése, fejlesztése és technológiai innovációja területén. A biomassza kutató laboratórium alkalmas lesz elsősorban a szilárd biomassza és alapanyagai energetikai, tüzeléstechnikai vizsgálatára.

A mérési eredmények segítenek abban, hogy a jövőben további vizsgálatokat végezzünk annak érdekében, hogy a fűrészpor minél tökéletesebb és gazdaságosabb szárítását megoldjuk,  hiszen ez a pelletgyártás egyik kulcsfeladata.  

A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával jött létre.